Seminar 'Risicoloos inhuren' 

Donderdag 26-09-2024

01-01-2025: Sta je klaar of kijk je toe? De uitdagingen van de flexmarkt in 2025.

Als ondernemer in de flexmarkt, zowel de inhuurder als uitlener/detacheerder, is het cruciaal om op de hoogte te zijn van alle veranderingen in wetgeving en handhaving. Het onbekend zijn met de huidige problemen en de mogelijke obstakels die zich zullen voordoen per 1 januari 2025 zijn riskant voor het voortbestaan van jouw organisatie.

"De gedachte dat handhaving aan jouw deur voorbij gaat is je kop in het zand steken."

Tijdens het Executive Event 2024 op 11 juni (klik hier voor samenvatting) werden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wet DBA (per 1-1-2025)
 • WTTA (wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)
 • Complexiteit wetgeving (jurisprudentie en handhaving)
 • Alternatieven voor ZZP’ers (Werkvormen en middelen)
 • Hoe ver politiek van de maatschappelijke ontwikkelingen af staat.

Verschillende experts, waaronder juristen, recruiters, detacheerders en contractmanagers, hebben aangegeven nog dieper op inhoud de kwesties behandeld te zien worden. Die feedback is iets wat ons niet onbekend is en waarom wij ieder kwartaal seminars organiseren en de mensen up-to-date houden. Dit is en blijft nodig want:

 • Er is sprake van een tekort aan kennis over de huidige wetgeving en de veranderingen die op 1 januari 2025 van kracht zullen worden.
 • De behoefte aan diepgaandere informatie over het werken met flexibele arbeidskrachten is groot.
 • Het gebrek aan duidelijkheid over de kloof tussen politieke besluiten en maatschappelijke behoeften creëert onzekerheid over wat er komen gaat.

De tijdklok tikt: Ben jij klaar voor de flexmarkt van 2025?
Dit seminar biedt de mogelijkheid om kennis en kunde over deze vraagstukken op te halen en je als ondernemer voor te bereiden op de toekomst.

 

 

Aanmelden

Wil je het seminar in op donderdag 26 september 2024 niet missen? Schrijf je in en wees verzekerd van een plek.

  Locatie

  De Unie
  Multatulilaan 12
  4103 NM Culemborg