Is het te laat voor het zelfstandig ondernemerschap??

Juist nu moeten werkgeversorganisaties de politiek dwingen om het woord ‘inbedden’ niet te gebruiken voor het stellen van een (fictieve) dienstbetrekking maar het woord inbedden gebruiken om de werkvorm ‘Zelfstandige’ in te bedden in onze economie.  

Waar komen we vandaan en waar moeten we naar toe?

Tips om in conclaaf te gaan met je klant over CAO-verhogingen

In het vierde kwartaal van 2022 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 3,7 procent toegenomen. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2002 (4,2 procent)

Cao-verhoging leidt tot kostprijsverhoging die doorgevoerd moeten worden. Lees onze 5 tips hoe hiermee om te gaan.

Meerjarige aanbestedingen en bijkomende problematiek

In (meerjarige) aanbestedingen zit de onzekerheid van de economische ontwikkelingen en aanpassingen in CAO’s die wettelijk dwingend zijn.  

Wat zijn de adviezen hierin?

Lees ook de andere blogs: