Data Beveiliging en Privacy: privacy op straat door contractvoorwaarden?

In de wereld van intermediairs, detacheerders en brokers, waar menselijk kapitaal de kern vormt van de dienstverlening, staat het vraagstuk van privacy hoog op de agenda. De wijze waarop deze partijen omgaan met persoonlijke gegevens is niet alleen een ethische overweging maar ook een juridische verplichting.

Hoe gaat jouw organisatie om met deze gegevens?

Het belang van contractsoftware mét echte kennis van zaken

Contractdossier.co, ofwel Cootje, is een voorbeeld van een geavanceerd tool. In een notendop wat de functies en voordelen zijn en wat de impact van Cootje voor jouw organisatie kan/zal zijn.

Wordt Cootje ook jouw beste COllega?

Het tijdperk van samenwerking tussen mens & machine: partnerschap of overname?

De razendsnelle technologische vooruitgang bevestigt dat we in een tijdperk leven waarin mens en machine nauwer dan ooit (moeten) samenwerken. Een nieuwe industriële revolutie (de vierde) is gaande met de potentie om onze samenleving en bedrijven ingrijpend te veranderen.De samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. Het is de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), robotica, het Internet of Things (IoT), 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing en andere technologieën. 

In dit tijdperk van samenwerking, rijst dan ook de vraag: neemt de machine uiteindelijk het roer over?

Lees ook de andere blogs:

This is the title

This is the title