Een nieuwe partij met een bekend geluid

De Nederlandse politiek schudt op de grondvesten door een partij die uit het niets verschenen is. Iedereen weet waar we het dan over hebben: BBB. Dit eclatante succes inspireert ons om de basis te leggen voor een politieke partij waar de zelfstandigheid als werkvorm bovenaan in de wet komt te staan.

Vorig jaar werd de start gemaakt met het Ministerie van Zelfstandigheid en het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de invulling van de ministerposten. Namens het Ministerie van Zelfstandigheid danken wij de tienduizenden steunbetuigingen en het bewijs dat er een sterke behoefte bestaat aan een politieke partij die de Zelfstandigheid op de kaart zet.

Bij een opkomst van 9 miljoen stemmers zouden wij voldoende hebben aan 60.000 stemmen. Dat hebben we net niet gehaald. Stem daarom nu want dit is een momentum!

Wij zijn ervan overtuigd dat het huidige kabinet op korte termijn zal vallen en er dan direct ruimte ontstaat om onze idealen te realiseren: de werkvorm ‘Zelfstandigheid’ in ons wetstelsel opgenomen. En dat doen we door de kandidaten voor de ministerposten binnen de eigen politieke partij in te vullen. Moet wat sneller dan verwacht, maar snelheid en effectiviteit is ons niet vreemd.

Nathan zal Ministerie van Financiën controleren, Dirkje buigt zich over het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Caroline gaat voor de post van Minister President, Sotaria de post van Minister van Buitenlandse Zaken, Michaëla voor Sport & Welzijn, Geertruida voor Defensie en Ronnie voor Sociale zaken.

Zoals het in Den Haag altijd gaat moet je niet direct gaan roepen ‘we willen een Ministerie van Zelfstandigheid’, maar doe je dat via de achterdeurtjes en wandelgangen en onderhandel je het uit. Zo werken we aan een politiek haalbaar resultaat en mocht jij hier ook toekomst in zien, wordt dan gratis lid en stem op het MvZ via:

 

Met trots presenteren wij onze kandidaten voor het kabinet: Nathan, Dirkje, Caroline, Sotaria, Michaëla, Geertruida, Ronnie.

72%

..op naar 100%. Daarmee zetten we samen 'Zelfstandigheid' op de kaart. Stem ook!

43442

stemmen die binnen zijn.