Test jouw kennis omtrent wetgeving in de flexibele arbeidsmarkt!

10

Hoe Future Fit ben jij?

1 / 26

1. Welke wet gaf de ZZP-er een positie in ons wetstelsel?

2 / 26

2. Hoeveel miljoen mensen zijn op 01-01-2024 bij de KvK geregistreerd als ZZP-er?

3 / 26

3. Wat betekent ZZP-er?

4 / 26

4. Is een DGA een ZZP-er ?

5 / 26

5. Welke wet reguleert de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en ZZP'ers in Nederland?

6 / 26

6. Welke wijziging is gepland voor de Wet DBA vanaf 2024?

7 / 26

7. Welke aftrekpost kan een ZZP'er onder bepaalde voorwaarden toepassen om de belastingdruk te verlagen?

8 / 26

8. Wat is de maximale duur van een uitzendcontract zonder dat er een vast dienstverband ontstaat volgens de Nederlandse wet?

9 / 26

9. Wat is de maximale termijn voor tijdelijke contracten voordat een vast contract moet worden aangeboden?

10 / 26

10. Wat is een belangrijk kenmerk van payrollconstructies volgens de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

11 / 26

11. Welke instantie is verantwoordelijk voor de handhaving van de Wet DBA?

12 / 26

12. Wat is een belangrijk doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

13 / 26

13. Welke van de volgende is geen vereiste voor het verkrijgen van de zelfstandigenaftrek?

14 / 26

14. Wat is de boete voor een opdrachtgever bij schijnzelfstandigheid volgens de Wet DBA?

15 / 26

15. Wat verandert er in 2024 ten aanzien van de oudedagsreserve (FOR) voor ZZP'ers?

16 / 26

16. Wie moet een werkgever raadplegen voor toepassing van de juiste cao bij uitzendarbeid?

17 / 26

17. Welke maatregel behoort niet tot de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

18 / 26

18. Welke van de volgende opties is een vereiste voor een geldige modelovereenkomst onder de Wet DBA?

19 / 26

19. Wat is een kenmerk van de nieuwe wetgeving rondom ZZP'ers die in 2024 wordt verwacht?

20 / 26

20. Wat houdt de ketenregeling in binnen de Nederlandse arbeidswetgeving?

21 / 26

21. Wie is verantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsomstandighedenwetgeving bij inhuur van uitzendkrachten?

22 / 26

22. Wie is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een Vertrouwenspersoon bij inhuur van uitzendkrachten?

23 / 26

23. Wie is verantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsomstandighedenwetgeving bij inhuur van detacheringskrachten (werknemers in dienst van ander)?

24 / 26

24. Welke wet bepaalt dat payrollmedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten hebben als de vaste medewerkers van de inlener?

25 / 26

25. Welke verandering in de regelgeving omtrent loonkosten is in 2024 gepland?

26 / 26

26. In een overeenkomst met of over ZZP-ers moet je de volgende termen vermijden

Je score is

De gemiddelde score is 62%

0%