10 risicogebieden bij externe inhuur

Wat zijn de 10 risicogebieden bij externe inhuur? 

Waar let je op bij het inhuren van een externe kracht? Weet je zeker dat de ingehuurde zzp’er volgens de wetgever niet als werknemer wordt beschouwd? Er kunnen dan namelijk inhuurrisico’s ontstaan wanneer er niet volgens de afspraken van de modelovereenkomst gewerkt wordt. Voorkom naheffingsaanslagen en boetes door de Belastingdienst bij externe inhuur.   

Samen, opdrachtgever en zzp’er, bepaal je of de werkrelatie een dienstbetrekking (loondienst) is of niet. Als je als zzp’er een opdracht aanneemt en het gaat toch om loondienst, dan heet dat schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten volgens de Wet DBA

samen de werkrelatie beoordelen. Wanneer de werkrelatie tussen opdrachtgever en zzp’er beschouwd wordt als arbeidsrelatie dan dien je als opdrachtgever, met terugwerkende kracht (tot wel 5 jaar!), de volgende afdrachten alsnog doen: 

 • Loonbelasting en premie volksverzekering

 • Premies werknemersverzekeringen

 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

 • Het doorbetalen van loon bij ziekte en vakantie (en eventueel pensioen)

  Wat zijn de risicogebieden bij externe inhuur? 
  • Fraude, (identiteits)diefstal; het kan voorkomen dat een persoon zich voordoet als een ander

  • Intellectueel eigendomsrecht; overtreden van copyrights en intellectueel eigendom

  • Virussen; het (on)bewust activeren van virussen op digitale apparatuur st item

  • Integriteit; variërend van smeergelden tot conflict of interest

  • Verouderde contractvoorwaarden; het contract is niet meer compliant ivm wetswijzigingen

  • Uitloop projectrealisatie: wanneer stop je met kostengroei?

  • Te hoge kosten (keten); indirecte inhuur levert extra schakels = extra kosten

  • AVG; cv’s en persoonlijke detailgegevens worden (te) snel gedeeld

  • Arbeidsrechtelijke risico’s; naheffingen vanwege schijnzelfstandigheid en (fictief) dienstverband

  • Ketenaansprakelijkheden; zoals verzekeringen, naleven veiligheidsprocedures en klantgebonden maatregelen

  • Verlies kennis en kunde; verloop van personeel eist vervanging om het kennispijl te behouden (levert in 80% dubbele kostenpost op)

  • Financiële situatie in inhuurketen; iedere partij is verantwoordelijk voor afdrachten aan Belastingdienst en verlies continuïteit


   Do's and don'ts

   Do's

   • Maak resultaatafspraken
   • Controleer voorwaarden tov werkelijkheid
   • Borg kennis omtrent externe inhuur
   • Defineer kop en staart van de externe inhuur inclusief bijbehorend budget en penalties bij overschrijding
   • Communiceren

   Dont's

   • Een boekwerk met dwingende voorwaarden maken
   • Een laag risico bedenken omdat de Belastingdienst “geen tijd heeft om te controleren”
   • Overlaten aan mensen die contracting / inhuurbeslissingen nemen zonder kennis van de risico’s en compliance 
   • De leverancier laten bepalen wat de duur van een project wordt (je wordt dan afhankelijke van de ingehuurde kracht)
   • Terughoudend zijn
   Compliance Factory maakt gebruik van, door de Belastingdienst, goedgekeurde modelovereenkomsten.  
   Wil je meer weten over de modelovereenkomst of de risicogebieden?  Bel eens met onze specialisten.  
    

   Informatie en advies nodig?

   Lees ook de andere blogs:

   This is the title

   ADVIES NODIG?

   Laat je gegevens achter en wij contacten je binnen 24 uur.

    Comments are closed.